خوش آمديد
بیمز :https://rozup.ir/view/3565698/600x300 (3).png

درباره خودمان

تاکمن پل ارتباطی است بین ما و شما ،تا شما خواسته ها ونکته نظرات خود را دراختیارما بگذارید 

وما نیزبتوانیم درحد امکان خواسته های شمارا برآورده کنیم.دراین سایت در تمام زمینه ها 

جهت استفاده عموم مطالب نوشته وجمع آوری می شود.

درفروشگاه تاکمن محصولات ارگانیک کشاورزی شیرامین ازجمله انگورودوشاب-پسته

بادام-گردو،محصولات دامی،صنایع دستی،معدنی وصنعتی و...به فروش می رسد

 وسفارشات شما ازطریق تماس با ما مورد پذیرش قرارمی گیرد.