خوش آمديد

شماره تلفن های ضروری شیرامین اورژانس  115 - 09143958011
 پلیس  110
 آتش نشانی  125
 امدادگاز  194 - 04134543040
اطلاعات تلفن  118
 خرابی تلفن 117
 DASLمخابرات 2020
 مخابرات   04134542333
 پست 04134542333
پست بانك 04134542333
 خانه بهداشت 04134542777
مركز بهداشت 04134542052
 پایگاه مالك اشتر 04134542021
 پایگاه نور خواهران 04134542555
 حوزه قدر سپاه 04134542050
 دبیرستان دخترانه قدس 04134543077 
مدرسه راهنمایی علامه حلی 04134542433 
 مدرسه دخترنه ابتدایی فضیلت 04134542233 
 مدرسه پسرانه ابتدایی ابن سینا 04134542400 
 مدرسه راهنمایی دخترانه 04134542166
دبیرستان پسرانه امام سجاد 04134542727
مركز جع آوری شیر 04134543050
شورای اسلامی 04134542577
دهیاری  04134542755
بهزیستی 04134542030
تاكس تلفنی المهدی 04134542838
تاكس تلفنی ولیعصر 04134542929
مسجدجامع  
مسجد امام زمان(ع)  
مسجدامام صادق(ع) 04134542772
مسجدبالحوایج 04134542882
مسجدكوچك  
 بانك صادرات 04134542066
بانك صادرات 04134543066
بانك صادرات 04134542646