خوش آمديد

شماره تلفن های ضروری شیرامین

 

 پلیس 110
اورژانس 115 - 09143958011
آتش نشانی  125
امدادگاز  194
اطلاعات تلفن  118
خرابی تلفن 117
خرابی تلفن 20117
DASLمخابرات  2020
مخابرات 04134542333
پست  04134542333
خانه بهداشت 04134542777
مركز بهداشت 04134542052
 پایگاه مالك اشتر 04134542021
 پایگاه نور خواهران 04134542555
 حوزه قدر سپاه 04134542050
 دبیرستان دخترانه قدس 04134543077 
مدرسه راهنمایی علامه حلی 04134542433 
مدرسه دخترنه ابتدایی فضیلت 04134542233 
مدرسه پسرانه ابتدایی ابن سینا 04134542400 
مدرسه راهنمایی دخترانه 04134542166
دبیرستان پسرانه امام سجاد 04134542727
مركز جع آوری شیر 04134543050
شورای اسلامی 04134542577
دهیاری  04134542755
بهزیستی 04134542030
تاكس تلفنی المهدی 04134542838
تاكس تلفنی ولیعصر 04134542929
مسجدجامع  
مسجد امام زمان(ع)  
مسجدامام صادق(ع) 04134542772
مسجد باب الحوایج 04134542882
مسجدكوچك  
حسینیه  
فاطمیه  
زینبیه  
 پست بانک 01434542979
 پست بانک 04134543100
  بانك صادرات 04134542066
  بانك صادرات 04134543066
 بانك صادرات 04134542646