خوش آمديد

کدهای ussd جیرینگ


#123*
ثبت نام فارسی
#941*123*
ثبت نام برای گوشی هایی که زبان فارسی را پشتیبانی نمی کند
#رمز*مبلغ به ریال*کد عامل فروش*11*123*
خرید
#رمز*مبلغ به ریال*5000 *15*123*
برداشت وجه(مخصوص دفاتر خدماتی)
#رمز*مبلغ به ریال*شماره موبایل*2*123*
انتقال پول
نحوه پرداخت صورتحساب
#رمز*311*123*
صورتحساب پایان دوره سیم‌کارت دائمی خودم
#رمز*312*123*
صورتحساب میان دوره سیم‌کارت دائمی خودم
#رمز*شماره موبایل*321*123*
صورتحساب پایان دوره سیم‌کارت دائمی دیگر
#رمز*شماره موبایل*322*123*
صورتحساب میان دوره سیم‌کارت دائمی دیگر
نحوه شارژ سیم کارت خود و دیگران(عادی و فوق العاده)
#رمز*411*123*
شارژ اعتبار ده هزار ریالی (خودم)
#رمز*412*123*
شارژ اعتبار بیست هزار ریالی (خودم)
#رمز*413*123*
شارژ اعتبار پنجاه هزار ریالی(خودم)
#رمز*414*123*
شارژ اعتبار یکصد هزار ریالی (خودم)
#رمز*415*123*
شارژ اعتبار دویست هزار ریالی (خودم)
#رمز*مبلغ ریال*شماره موبایل*42*123*
شارژ سیم‌کارت اعتباری دیگران
#رمز*511*123*
شارژ اعتبار (فوق العاده) ده هزار ریالی (خودم)
#رمز*512*123*
شارژ اعتبار (فوق العاده) بیست هزار ریالی (خودم)
#رمز*513*123*
شارژ اعتبار (فوق العاده) پنجاه هزار ریالی (خودم)
#رمز*514*123*
شارژ اعتبار (فوق العاده) یکصد هزار ریالی (خودم)
#رمز*515*123*
شارژ اعتبار (فوق العاده) دویست هزار ریالی (خودم)
#رمز*مبلغ ریال*شماره موبایل*52*123*
شارژ (فوق العاده) سیم‌کارت اعتباری دیگران
#رمز*91*123*
مانده حساب
#رمز*92*123*
تراکنشات (سه تراکنش آخر همان روز)
#تکرار رمز جدید*رمز جدید*رمز قدیمی*93*123*
تغییر رمز
#کد زبان*رمز*94*123*

نظرات خود را در مورد این مطلب با ما در میان بگذارید:

کد امنیتی رفرش

نظرات بازدید کنندگان محترم :