خوش آمديد

درباره اطلاعات 118 بدانید


تامين نيازهاي اطلاعاتي جامعه اعم از مشتركين تلفن و ديگر متقاضيان ضرورت ايجاد سازماني را در جامعه مخابراتي هر كشور ايجاب مينمايد كه سابقه اين مهم در شركت مخابرات به سالهاي1337 و قبل از آن ميرسد . 
بطور كلي تاريخچه فعاليت مركز اطلاعات تلفني (118) را طي چهار دوره ابتدائي (قبل از سال 1337) ، گردونه (1354 – 1337) ، ميكروفيلم (1373- 1354) و كامپيوتر (از سال 1373 به بعد) ميتوان معرفي نمود .

الف – دوره ابتدائي : تا قبل از سال 1337 راهنمائي مشتركين تلفن تهران و ساير متقاضيان اخذ اطلاعات تلفني بصورت منطقه اي و با ابزار ساده همانند ليستهاي مشتركين ، در خود مراكز تلفني كه در آن سالها از سه مركز (دانشگاه ، بازار و ملت) تجاوز نميكرد انجام مي پذيرفت .

ب - دوره گردونه : از اوائل سال 1337 بمنظور تنظيم و گسترش شبكه اطلاعاتي برنامه ريزي جهت متمركز نمودن خدمات مذكور شروع و با نصب تعداد 6 گردونه كه بعدا به حدود 20 گردونه افزايش يافت و نيز ايجاد خط ارتباطي مستقل با تخصيص شماره خدماتي (08) به آن در همان سالها بهره برداري نهائي از تجهيزات مذكور آغاز شد . مجموعه اطلاعاتي كه اين دوره در اختيار مردم قرار ميگرفت عبارت بود از : اعلان شماره مشتركين ، ساعت ورود و خروج قطارهاي مسافربري و بعضا هواپيما ، شماره تلفن داروخانه هاي شبانه روزي ، پزشكان و ......

 ج - دوره ميكرو فيلم : با توسعه مراكز تلفن شهري ودرپي افزايش مشتركين تلفن اقدام به خريد سيستم كراسبار(L.M.T ) به همراه دستگاههاي ميكروفيلم (V.O.R) گرديد كه كار نصب آن طي سالهاي 50 تا 53 پايان يافت و بهره برداري از آن در سال 1354 با تخصيص شماره 118 شروع شد . نصب سيستمهاي مذكور و بهره برداري از آن در دو سالن با تعداد 150 دستگاه ميز اپراتوري سبب شد تا امكان اطلاع رساني به حدود 600000 مشترك تلفن فقط در همان سالهاي اوليه به شكل مطلوبي انجام پذيرد . افزايش نسبي منصوبات شهري و مستهلك شدن سيستم ارتباطي و فرسودگي تجهيزات ميكروفيلم و از طرف ديگر بهمراه افزايش متقاضي بطور قابل ملاحظه اي در زمان (طول مكالمه) تاثير گذارده و زمان مذكور را از حد استاندارد (حداكثر 50 ثانيه) براي هر پاسخگوئي فراتر برده و گهگاه به (150 ثانيه) ميرساند .

د - دوره استفاده از مراكز پيشرفته ديجيتال و سيستم اطلاعاتي كامپيوتري : همزمان با توسعه شبكه تلفني كشور شبكه اطلاع رساني 118 و ديگر خدمات كد هاي سه رقمي در شهر تهران يك مركز سوئيچ ديجيتال در سال 1371 نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت كه در زمان شروع بكار علاوه بر برقراري كد خدماتي 118 براي 24 كد خدماتي ديگر نيز امكانات ارتباطي را فراهم نمود .

 با رشد تكنولوژي مخابراتي اين مركز سوئيچ در سال 1381 از نظر سخت افزار و نرم افزار ارتقا يافته و داراي قابليت استفاده از فن آوريهاي جديد مخابراتي و اطلاع رساني همانند سيگنالينگ شماره 7 گرديد . و ظرفيت آن به نسبت 90% افزايش يافت كه جهت برقراري ارتباط كد خدماتي 118 با 560 اپراتور و 39 كد سه رقمي ديگر در حال استفاده ميباشد . به موازات توسعه شبكه نياز به ايجاد يك بانك اطلاعاتي با ظرفيت و سرعت دسترسي بالا احساس ميشد كه به همين منظور تجهيزات لازم براي ايجاد يك بانك اطلاعاتي از نوع كامپيوترهاي Mini Frame تهيه و نصب گرديد كه با پيشرفت فن آوري كامپيوتر در سال 1382 ماشينهاي فوق ارتقا يافته و داراي توان استفاده از نوآوريهاي جديد كامپيوتر و اطلاع رساني گرديد .

 هم اكنون 4 سيستم در حال دادن سرويس به 560 اپراتور با سرعت دسترسي به اطلاعات زير سه ثانيه ميباشد كه تعداد اپراتورها قابل افزايش ميباشد . ايجاد سايت كامپيوتري به منظور پردازش مشخصات مشتركين تلفني نيز براي اولين بار در سال 1373 شكل گرفت و در طي سالهاي 81 و 82 سايت كامپيوتري از نظر نوع ماشين و نرم افزارهاي وابسته جهت استفاده از فن آوريهاي نوين اطلاع رساني توسعه يافت . هم اكنون اطلاعات مربوط به تمامي تلفنهاي كشور مشتمل بر حدود 4240000 ركورد اطلاعاتي مربوط به مشتركين شهر تهران و حدود 14500000 ركورد اطلاعاتي مربوط به حدود 3600 شهرهاي ديگر موجود ميباشد كه هر روزه بدليل دايري هاي جديد و يا نقل و انتقالات به منظور صحت پاسخگويي عمل بروزآوري بر روي اطلاعات انجام ميشود . در سيستم L.M.T. بدليل فرسودگي تجهيزات و كندي عملكرد ، فاصله برقراري هر دو ارتباط با اپراتور حدود 7 ثانيه و با توجه به سيستم ميكروفيلم و عدم بروز بودن اطلاعات و زمان بررسي و پيدا نمودن پاسخ حدود يك دقيقه براي دريافت اطلاع از يك شماره تلفن صرف ميشد . اكنون با استفاده از سيستم ديجيتال فاصله برقراري دو ارتباط به صفر رسيده و پيدا نمودن پاسخ و اطلاع به مشترك به حداكثر 30 ثانيه كاهش يافته است و همچنين با افزودن پاسخگوها از 140 به 560 نفر تعداد پاسخگوئي ها در هر لحظه افزايش يافته و در نتيجه ضريب پاسخگويي هر نفر از حدود 55 پاسخ در ساعت به حدود 93 پاسخ رسيده است كه معادل 40% رشد پاسخگويي در هر اپراتور است . افزايش ضريب پاسخگويي سبب كاهش ضريب ورودي (متقاضي) بدليل عدم مراجعه دوباره يا چند باره مشترك كه در سيستم قبل متداول بود ميشود .

نظرات خود را در مورد این مطلب با ما در میان بگذارید:

کد امنیتی رفرش

نظرات بازدید کنندگان محترم :