خوش آمديد

تغییر نام و مکان و یا خرید و فروش امتیاز تلفن ثابت


تغییر نام و مکان و یا خرید و فروش امتیاز تلفن ثابت،

منوط به وجود امکانات فنی در محل مورد تقاضا بوده که از طریق تکمیل فرم بررسی امکانات و دریافت پاسخ مثبت مرکز با ارائه اسناد و مدارک امکان پذیر است. تغییر مکان تلفن از محدوده ی یک مرکز به محدوده ی مرکز دیگر، مشروط به قبول تقاضا در مرکز مقصد امکان پذیر است.

شرایط تغییر نام برای اشخاص حقیقی:

حضور همزمان فروشنده و خریدار یا قائم مقام قانونی ایشان، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون تلفن.

شرایط تغییرنام برای اشخاص حقوقی:

حضور نماینده شرکت با معرفی نامه به امضای صاحبان مجاز حق امضاء برای اسناد تعهد آور و ممهور به مهر شرکت، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی ، آگهی تغییرات که بیش از 2 سال از زمان آن نگذشته باشد، شناسنامه ملی و گواهی کد اقتصادی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون تلفن .

شرایط تغییر مکان برای اشخاص حقیقی:

حضور مالک یا قائم مقام قانونی با کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب صادره و کلیه دیون.

شرایط تغییر مکان برای اشخاص حقوقی:

حضور نماینده شرکت با معرفی نامه ، ارائه آگهی تغییرات که بیش از دو سال از زمان آن نگذشته باشد، اصل و تصویر کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون.

نظرات خود را در مورد این مطلب با ما در میان بگذارید:

کد امنیتی رفرش

نظرات بازدید کنندگان محترم :