خوش آمديد
بیمز :https://rozup.ir/view/3565698/600x300 (3).png

عید قربان در شیرامین

مراسم قربانی کردن قربان در عید سعید قربان در یکی از محلات شیرامین سال 98