خوش آمديد
بیمز :https://rozup.ir/view/3565698/600x300 (3).png

برگ مو(انگور)

برگ مو دارای ساکارز، لوولز Levulose، اینوزیت Inosite، مواد نشاسته ای و تعدادی اسیدهای آلی است.