خوش آمديد


درباره خودمان

گرپس پل ارتباطی است بین ما و شما ،تا شما خواسته ها ونکته نظرات خود را دراختیارما بگذارید

وما نیزبتوانیم درحد امکان خواسته های شمارا برآورده کنیم.

دراین سایت در تمام زمینه ها جهت استفاده عموم مطالب نوشته وجمع آوری می شود.

درفروشگاه گرپس محصولات ارگانیک کشاورزی شیرامین ازجمله انگورودوشاب-پسته-بادام-گردو،

محصولات دامی ،صنایع دستی ،معدنی وصنعتی و... به فروش می رسد و

سفارشات شما ازطریق تماس با ما مورد پذیرش قرار می گیرد.

 

واما درباره شیرامین:                                                                                                        

شیرامین یکی ازروستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان شیرامین بخش مرکزی

شهرستان آذرشهر واقع شده‌است.

انگورشیرامین مشهوراست وبهترین انگوردرباغات شیرامین به عمل می آید. 

 

طریقه تهیه باسلوق باشیره انگور (دوشاب)

باسلوق یک نوع شیرینی بسیار خوشمزه است که در قدیم در دیارمان شیرامین توسط مادرانمان تولید می شده وبسیار مقوی است.

ترکیبات آن:

دوشاب، کمی نشاسته وآب ولرم(آب جوشیده کمی خنک)است نشاسته برای آهار گرفتن باسلوق به کار می رود. 

مغز گردو  برای درست کردن باسلوق نیاز است،  باید چند روز قبل گردو را مغز کرده ونخ کنید بعد دوسر نخ رو به هم ببندید سه چهار روز بماند .

برای تهیه ی مواد آن کمی دوشاب ویک لیوان پر نشاسته لازم است با این مقدار حداقل سه باسلوق درست می شود نشاسته را با دولیوان اب ولرم حل کنید شیره انگور را روی حرارت بگذارید تا جوش بیاید وقتی شیره جوش آمد محلول نشاسته رو کم کم به آن اضافه کنید وهم بزنید حالا مغز گردو ی نخ شده را داخل آن زده و جایی آویزان کنید تا خنک شود .

البته در قدیم الایام در شیرامین معمولا باسلوق در حد انبوه تهیه وتولیدمی شد.

با مغز بادام هم می توان باسلوق تهیه نمود.....

چرشنبه

چهار چرشنبه – آب – آتش- باد و خاک ( زمین) یعنی فلسفه «چرشنبه های آخر سال»

میدانیم که از زمانهای دور باور تورکان قام(یکتاپرست) و شامانیستی بر این بود که چهار عنصر آب و آتش و باد و خاک هستند که باعث بیداری طبیعت میشوند.

تورکان آزربایجان چهار هفته قبل از عید، و به مناسبت همین چهار عنصر روزهای چرشنبه یا به “فارسی شده چهارشنبه “را برای اجرای مراسم انتخاب کرده اند.

این مراحل عبارتند از؛

۱) سوچرشنبه سی su çərşənbəsi

۲) اود چرشنبه سی od çərşənbəsi

۳) یئل چرشنبه سی yel çərşənbəsi

۴) توپراق چرشنبه سیtopraq çərşənbəsi

این چهار اصل یعنی آب، حرارت، باد و خاک لازمه بیداری طبیعت اند و اگر یکی از آنها نباشد طبیعت سرسبز نمیشود.
 
 
 
 
اولین چهارشنبه را «سو چرشنبه سی» یا « ازل چرشنبه » یا « چیلله قاچدی » یا « اول چرشنبه » یا «یالانچی چرشنبه» مینامند. صبح چنین روزی قبل از اینکه آفتاب بالا بیاید. کنار آب رفته و کوزه های سفالی را پر از آب میکنند، روی هم آب پاشیده و در نهایت ناخنهای خود راگرفته از روی آب می پرند.
 
 

دومین چهارشنبه‌ اسفندماه در منطقه‌ آذربایجان «اود چرشنبه‌سی» یا «چهارشنبه‌ آتش» نام دارد. همانطور که از نام آذربایجان نیز مشخص است؛ آتش در آذربایجان اهمیت بسیاری دارد، و همچنین آذربایجان به سرزمین آتش‌ها (اودلار یوردو) معروف است. یکی دیگر از نشانه‌های تقدس آتش، وجود بزرگترین و مهمترین آتشکده‌های ایران و منطقه در آذربایجان است که همچنان نیز برخی از آنها از جمله آتشکده‌ آذرگشنسب دوره‌ باستان پابرجا است.

گفته می شود افروختن آتش و پریدن از روی آن و روشن کردن شمع از جمله آئین های زرتشتی است، اما فراموش نکنیم که زرتشت برخواسته از آذربایجان است و آذربایجان سرزمین آتش.

بهلول واستاد

روزی بهلول در حالی که داشت از کوچه ای می گذشت شنید که استادی به شاگردانش می گوید :

 

من امام صادق (ع) را قبول دارم اما در سه مورد با او کاملا مخالفم !

 

یک اینکه می گوید :

 

خداوند دیده نمی شود

 

پس اگر دیده نمی شود وجود هم ندارد

 

دوم می گوید :

 

خدا شیطان را در آتش جهنم می سوزاند

 

در حالی که شیطان خود از جنس آتش است و آتش تاثیری در او ندارد

 

سوم هم می گوید :

 

انسان کارهایش را از روی اختیار انجام می دهد

 

در حالی که چنین نیست و از روی اجبار انجام می دهد

 

بهلول تا این سخنان را از استاد شنید فورا کلوخ بزرگی به دست گرفت و به طرف او پرتاب کرد

 

اتفاقا کلوخ به وسط پیشانی استاد خورد و آنرا شکافت !

 

استاد و شاگردان در پی او افتادند و او را به نزد خلیفه آوردند

 

خلیفه گفت : ماجرا چیست؟

 

استاد گفت : داشتم به  دانش آموزان درس می دادم که بهلول با کلوخ به سرم زد و آنرا شکست !

 

بهلول پرسید : آیا تو درد را می بینی؟

 

گفت : نه

 

بهلول گفت : پس دردی وجود ندارد

 

ثانیا مگر تو از جنس خاک نیستی و این کلوخ هم از جنس خاک پس در تو تاثیری ندارد

 

ثالثا : مگر نمی گویی انسانها از خود اختیار ندارند ؟

 

پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات نیستم

 

استاد دلایل بهلول دیوانه را شنید و خجل شد و از جای برخاست و رفت !!!

پند بهلول به‌ هارون عباسی

روزی بهلول بر‌ هارون وارد شد.‌ هارون گفت: ای بهلول مرا پندی ده.

بهلول گفت: ای‌ هارون اگر در بیابانی که هیچ آبی در آن نیست و تشنگی بر تو غلبه نماید و قریب به موت شوی، چه می‌دهی که تو را جرعه‌ای آب دهند که عطش خود را فرو نشانی؟

گفت: صد دینار طلا. 

بهلول گفت: اگر صاحب آن به پول رضایت ندهد چه می‌دهی؟

گفت: نصف پادشاهی خود را می‌دهم.

بهلول گفت: پس از آنکه آب را آشامیدی، اگر به مرض حبس البول مبتلا گردی و رفع آن نتوانی باز چه می‌دهی که کسی علاج آن درد را بنماید؟

هارون گفت: نصف دیگر پادشاهی خود را.

بهلول جواب داد: پس مغرور به این پادشاهی مباش که قیمت آن یک جرعه آب بیش نیست. آیا سزاوار نیست که با خلق خدای عزوجل نیکویی کنی؟!

بهلول و طبیب دربار هارون

آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ درﺑﺎر ﺧﻮد از ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ.  ﭼﻮن آن ﻃﺒﯿـﺐ وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﺎﺻﯽ آن ﻃﺒﯿﺐ را وارد درﺑﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ او اﺣﺘﺮام ﻧﻤـﻮد.

ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ روز ارﮐﺎن دوﻟﺖ و اﮐﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻃﺒﯿﺐ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺳـﻮم ﺑﻬﻠـﻮل ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻃﺒﯿﺐ رﻓﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻬﻠـﻮل از آن ﻃﺒﯿـﺐ ﺳﻮال ﻧﻤﻮدﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻃﺒﯿﺐ ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻬﻠﻮل را ﺷﻨﯿﺪه و او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣـﺴﺨﺮه ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﺑـﻪ او ﺟﻮاب داد : ﻣﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺮده ﻫﺎ را زﻧﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﻬﻠﻮل درﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:

ﻣﺮده زﻧﺪه ﮐﺮدﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ، ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺎ را ﻧﮑﺶ از ﺟﻮاب ﺑﻬﻠﻮل ﻫﺎرون و اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﯿﺐ از رو رﻓﺖ و ﺑﻐﺪاد را ﺗﺮك ﻧﻤﻮد.

حکمت های نهج البلاغه

زیبا سازی

حکمت ۴۷۱ :
شناخت جایگاه سخن و سکوت
امام علی علیه السلام: در آنجا که باید سخن گفت، خاموشی سودی ندارد و آنجا که باید خاموش ماند، سخن گفتن ناآگاهانه خیری نخواهد داشت.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۲ :
دعای باران
( در دعا به هنگام طلب باران فرمود)
امام علی علیه السلام: خدایا! ما را با ابرهای رام سیراب کن، نه ابرهای سرکش!.
( این کلمات از فصیح ترین و شگفتی آورترین کلمات ادیبانه است که ابرهای شرکش همراه با رعد و برق را به شتران چموش تشبیه کرد که بار از پشت می افکنند و سواری نمی دهند، و ابرهای رام را به شتران تشبیه کرد که به راحتی شیر داده، و سواری می دهند. )

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۳ :
ارزش رنگ کردن مو و آرایش
( به امام گفتند: چه می شد موی خود را رنگ می کردی؟ حضرت فرمود)
امام علی علیه السلام: رنگ کردن مو، زینت و آرایش است، اما ما در عزای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به سر می بریم.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۴ :
ارزش عفت و پاکدامنی
امام علی علیه السلام: پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگ تر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۵ :
ارزش قناعت
* امام علی علیه السلام: قناعت مالی است که پایان نمی پذیرد.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۶ :
راه کشورداری
( چون زیاد بن ابیه را به جای عبدالله بن عباس، به فارس و شهرهای پیرامون آن فرستاد، او را دستورالعملی طولانی، از گرفتن مالیات نا به هنگام نهی کرد و فرمود:)
امام علی علیه السلام: عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری، به مبارزه و شمشیر می انجامد.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۷ :
بزرگ ترین گناه
امام علی علیه السلام: سخت ترین گناهان، گناهی است که گناه کار آن را سبک شمارد.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۸ :
مسئولیت آگاهان

امام علی علیه السلام: خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آن که از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

 

زیبا سازی

حکمت ۴۷۹ :
بدترین دوست
امام علی علیه السلام: بدترین دوست، آن که برای او به رنج و زحمت افتی.

زیبا سازی

حکمت ۴۸۰ :
آفت دوستی
امام علی علیه السلام: وقتی مؤمن برادرش را به خشم آورد، به یقین از او جدا شده است.

نامه های نهج البلاغه

 

نامه های نهج البلاغه شامل سه نوع زیراست:

نامه های امام به دشمنان

نامه های امام به استانداران و کارگزاران کشورعهد و دستورات امام به فرمانداران

سفارشات امام به خانواده و یاران

 

 

نامه ۱۰:
(نامه دیگری به معاویه در سرزمین صفین در سال ۳۶ هجری پیش از آغاز نبرد)
امام علی علیه السلام:


۱- افشای چهره معاویه
چه خواهی کرد، آنگاه که جامه های رنگین تو کنار رود، جامه هایی که به زیبایی های دنیا زینت شده است؟ دنیا تو را با خوشی های خود فریب داده، تو را به سوی خود خواند و تو به دعوت آن پاسخ دادی؛ فرمانت داد و اطاعت کردی.
همانا به زودی تو را وارد میدان خطرناکی می کند که هیچ سپر نگهدارنده ای نجاتت نمی دهد. ای معاویه! از این کار دست بکش و آماده حساب باش و آماده حوادثی باش که به سراغ تو می آید. به گمراهان فرومایه، گوش مسپار! اگر چنین نکنی به تو اعلام می دارم که در غفلت زدگی قرار گرفته ای، همانا تو نازپرورده ای هستی که شیطان بر تو حکومت می کند و با تو به آرزوهایش می رسد و چون روح و خون در سراسر وجودت جریان دارد.
معاویه! از چه زمانی شما زمامداران امت و فرماندهان ملت بودید؟ نه سابقه درخشانی در دین و نه شرافت والایی در خانواده دارید. پناه به خدا می برم از گرفتارشدن به دشمنی های ریشه دار! تو را می ترسانم از اینکه به دنبال آرزوها تلاش کنی و آشکار و نهانت یکسان نباشد.

۲- پاسخ به تهدید نظامی
معاویه! مرا به جنگ خوانده ای، اگر راست می گویی مردم را بگذار و به جنگ من بیا، و دو لشکر را از کشتار باز دار، تا بدانی پرده تاریک بر دل کدام یک از ما کشیده و دیده چه کس پوشیده است؟ من ابوالحسن، کشنده جد و دایی و برادر تو در روز نبرد بدر می باشم که سر آنان را شکافتم.
امروز همان شمشیر با من است و با همان قلب با دشمنانم ملاقات می کنم، نه بدعتی در دین گذاشته و نه پیامبر جدیدی برگزیده ام، من بر همان رسالت الهی قرار دارم که شما با اختیار رهایش کرده و با اکراه پذیرفته بودید!.

۳- پاسخ به خونخواهی دروغین معاویه
خیال کردی به خونخواهی عثمان آمده ای، در حالی که می دانی خون او به دست چه کسانی ریخته شده است!؟ اگر راست می گویی از آن ها مطالبه کن! همانا من تو را در جنگ می نگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده، فریاد و ناله سر می دهی و می بینم که لشکریانت با بی صبری از ضربات پیاپی شمشیرها و بلاهای سخت و بر خاک افتادن مداوم تن ها، مرا به کتاب خدا می خوانند در حالی که لشکریان تو، کافر و بیعت کنندگان پیمان شکنند!

 

 

نامه ۹:
( نامه به معاویه در سال ۳۶ هجری که شخصی به نام ابومسلم آن را برد.)


۱- افشای دشمنی های قریش و استقامت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم
خویشاوندان ما از قریش می خواستند پیامبرمان صلی الله علیه و آله وسلم را بکشند، و ریشه ما را در آورند و در این راه اندیشه ها از سرگذراندند و هر چه خواستند نسبت به ما انجام دادند و زندگی خوش را از ما سلب کردند و با ترس و وحشت به هم آمیختند و ما را به پیمودن کوه های صعب العبور مجبور کردند(پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با زن و فرزندانشان در دره ای سوزان و بی آب و علف به نام شعب ابی طالب، سه سال زندانی و محاصره کردند تا آنکه جبرئیل خبر داد که پیمان نامه قریش را موریانه خورده و اثری جز کلمه « بسمک اللهم» از آن وجود ندارد و زجر و شکنجه مسلمانان و فریاد کودکان و ناله گرسنگان، اهل مکه را به شدت ناراحت کرد و محاصره شکسته شد، اما بسیاری از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت خدیجه در این محاصره وفات کردند.)، و برای ما آتش جنگ افروختند، اما خدا خواست که ما پاسدار دین او باشیم و شر آنان را از حریم دین باز داریم.

مؤمن ما در این راه خواستار پاداش بود و کافر ما از خویشاوندان خود دفاع کرد، دیگر افراد قریش که ایمان می آوردند و از تبار ما نبودند، یا بوسیله هم پیمان هایشان و یا با نیروی قوم و قبیله شان حمایت می شدند، در امان بودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم هر گاه آتش جنگ زبانه می کشید و دشمنان هجوم می آوردند، اهل بیت خود را پیش می فرستاد تا بوسیله آن ها، اصحابش را از سوزش شمشیرها و نیزه ها، حفظ فرماید، چنان که عبیدة بن حارث در جنگ بدر و حمزه در احد و جعفر در موته، شهید شدند.

کسانی هم بودند که اگر می خواستم نامشان را می آوردم، آنان دوست داشتند چون شهیدان اسلام، شهید گردند، اما مقدر چنین بود که زنده بمانند و مرگشان به تأخیر افتد. شگفتا از روزگار! که مرا هم سنگ کسی قرار داده که چون من پیش قدم نبوده و مانند من سابقه در اسلام و هجرت نداشته است، کسی را سراغ ندارم چنین ادعایی کند، مگر ادعاکننده ای که نه من او را می شناسم و نه فکر می کنم خدا، او را بشناسد! در هر حال خدا را سپاسگزارم.

۲- افشای ادعای دروغین معاویه در خونخواهی عثمان
اینکه از من خواستی تا قاتلان عثمان را به تو بسپارم، پیرامون آن فکر کردم و دیدم که توان سپردن آن ها را به تو یا غیر تو ندارم. سوگند به جان خودم! اگر دست از گمراهی و تفرقه برنداری، به زودی آن ها را خواهی یافت که تو را می طلبند، بی آنکه تو را فرصت دهند تا در خشکی و دریا و کوه و صحرا، زحمت پیداکردنشان را بر خود هموار کنی و اگر در جستجوی آنان برآیی بدان که شادمان نخواهی شد، و ملاقات با آنان تو را خوشحال نخواهد کرد؛ و درود بر اهل آن.

 

 

نامه ۸:
( نامه به جریر بن عبدالله بجلی، فرستاده امام به سوی معاویه، در سال ۳۶ هجری )
وادار ساختن معاویه به بیعت

امام علی علیه السلام: پس از نام خدا و درود! هنگامی که نامه ام به دستت رسید، معاویه را به یکسره کردن کار وادار کن، و با او برخوردی قاطع داشته باش. سپس او را آزاد بگذار. در پذیرفتن جنگی که مردم را از خانه ها بیرون می ریزد، یا تسلیم شدنی خوار کننده. پس اگر جنگ را برگزید، امان نامه را بر زمین بکوب، و اگر صلح خواست از او بیعت بگیر، با درود.

 

 

نامه ۷:
( یکی از پاسخ های امام، در اواخر جنگ صفین در سال ۳۸ هجری، به نامه معاویه است)
افشای چهره نفاق معاویه و مشروعیت بیعت

امام علی علیه السلام: پس از نام خدا و درود! نامه پندآمیز تو بدستم رسید که دارای جملات به هم پیوسته، و زینت داده شده بود که با گمراهی خود آن را آراسته و با بداندیشی خاص خود آن را امضاء کرده بودی. نامه مردی که نه خود آگاهی لازم دارد تا رهنمونش باشد و نه رهبری دارد که هدایتش کند، تنها دعوت هوس های خویش را پاسخ گفته و گمراهی عنان او را گرفته و او اطاعت می کند، که سخن بی ربط می گوید و در گمراهی سرگردان است.

 

همانا بیعت برای امام یک بار بیش نیست و تجدیدنظر در آن میسر نخواهد بود و کسی اختیار از سرگرفتن آن را ندارد! آن کس که از این بیعت عمومی سر باز زند، طعنه زن، و عیب جو خوانده می شود و آن کس که نسبت به آن دو دل باشد، منافق است.

 

نامه ۶:
(نامه امام علیه السلام به معاویه، که پس از جنگ جمل در سال ۳۶ هجری، توسط جریربن عبدالله فرستاده شد)
علل مشروعیت حکومت امام علیه السلام
امام علی علیه السلام: همانا کسانی با من بیعت کرده اند که با ابابکر و عمر و عثمان، با همان شرایط بیعت کردند، پس آن که در بیعت حضور داشت نمی تواند خلیفه ای دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمی تواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است، پس اگر بر امامت کسی گرد آمدند و او را امام خود خواندند، خشنودی خدا هم در آن است.

حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می گردانند، اگر سر باز زد با او پیکار می کنند، زیرا که به راه مسلمانان در نیامد، خدا هم او را در گمراهی اش رها می کند. به جانم سوگند! ای معاویه! اگر دور از هوای نفس، به دیده عقل بنگری، خواهی دید که من نسبت به خون عثمان پاک ترین افرادم، و می دانی که من از آن ماجرا دور بوده ام، جز اینکه از راه خیانت مرا متهم می کنی و حق آشکاری را بپوشانی. با درود.

 

نامه ۵:
( نامه به اشعث ابن قیس، فرماندار آذربایجان این نامه پس از جنگ جمل در شعبان سال ۳۶ هجری در شهر کوفه نوشته شد)
هشدار در مورد استفاده ناروا از بیت المال
امام علی علیه السلام: همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی؛ تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی؛ در دست تو اموالی از ثروت های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری؛ امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم ، با درود.

 

نامه ۴:

( نامه به یکی از فرماندهان نظامی در سال ۳۶ هجری، برخی نوشتند به عثمان بن حنیف فرماندار بصره نوشته شد)
امام علی علیه السلام:
روش گزینش نیروهای عمل کننده

اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند، پس همان است که دوست داریم و اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمان برداران با مخالفان نبرد کن، و از آنان که فرمان می برند برای سرکوب آن ها که از یاری تو سرباز می زنند مدد گیر، زیرا آن کس که از جنگ کراهت دارد بهتر است که شرکت نداشته باشد و شرکت نکردنش از یاری دادن اجباری بهتر است.

 

 

نامه ۳:

( به امام خبر دادند که شریح بن حارث، قاضی امام، خانه ای به ۸۰ دینار خرید، او را احضار کرده فرمود:)


۱- برخورد قاطعانه با خیانت کارگزاران
به من خبر دادند که خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کرده اند.
( شریح گفت: آری ای امیر مؤمنان! امام علیه السلام نگاه خشم آلودی به او کرد و فرمود:)
ای شریح! به زودی کسی به سراغت می آید که به نوشته ات نگاه نمی کند و از گواهانت نمی پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی، که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای.
اما اگر هنگام خرید خانه، نزد من آمده بودی، برای تو سندی می نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی، یا بیشتر رغبت نمی کردی. آن سند را چنین می نوشتم:

۲- هشدار از بی اعتباری دنیای حرام
این خانه ای است که بنده ای خوار آن را از مرده ای آماده کوچ خریده، خانه ای از سرای غرور، که در محله نابودشوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد. این خانه به چهار جهت منتهی می گردد: یک سوی آن به آفت ها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبت ها و سوی سوم به هوا و هوس های سست کننده و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم می شود و در خانه به روی شیطان گشوده است.
این خانه را فریب خورده آزمند، از کسی که خود به زودی از جهان رخت بر می بندد، به مبلغی که او را از عزت و قناعت خارج و به خواری و دنیاپسندی کشانده، خریداری کرده است.

هر گونه نقضی در این معامله باشد، بر عهده پروردگاری است که اجساد پادشاهان را پوسانده و جان جباران را گرفته و سلطنت فرعون ها ( فرعون، لقب پادشاهان مصر و کسری لقب پادشاهان ایران و قیصر، لقب امپراتوران روم و تبع، لقب فرمانگزاران یمن، و حمیر، لقب پادشاهان جنوب عربستان پیش از اسلام بود.) چون « کسری» و « قیصر » و « تبع» و « حمیر» را نابود کرده است.

۳- عبرت از گذشتگان
آنان که مال فراوان گرد آورده بر آن افزودند و آنان که قصرها ساخته و محکم کاری کردند، طلاکاری کرده و زینت دادند، فراوان اندوختند و نگهداری کردند و به گمان خود برای فرزندان خود باقی گذاشتند، همگی آنان به پای حسابرسی الهی و جایگاه پاداش و کیفر رانده می شوند. آنگاه که فرمان داوری و قضاوت نهایی صادر شود « پس تبهکاران زیان خواهند دید».
به این واقعیت ها عقل گواهی می دهد، هر گاه که از اسارت نفس نجات یافت، از دنیاپرستی به سلامت بگذرد.

 

 

 

 

نامه ۲: تشکر از مجاهدان از جنگ برگشته
( نامه به مردم کوفه پس از پیروزی بر شورشیان بصره در ماه رجب سال ۳۶ هجری، که کوفیان نقش تعیین کننده داشتند)
امام علی علیه السلام:

خداوند شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر صل الله علیه و آله وسلم پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشی که به بندگان فرمان بردار و سپاس گزاران نعمتش عطا می فرماید، زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ فراخوانده شدید و بسیج گشتید. 

 

 

 

نامه ۱ : افشای سران ناکثین

( نامه به مردم کوفه به هنگام حرکت از مدینه به طرف بصره، در سال ۳۶ هجری این نامه را امام حسن علیه السلام و عمار یاسر به کوفه بردند)

امام علی علیه السلام:

 

از بنده خدا، علی امیر مؤمنان، به مردم کوفه، که در میان انصار پایه ای ارزشمند و در عرب مقامی والا دارند؛
پس از ستایش پروردگار! همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد.
مردم بر عثمان عیب گرفتند و من تنها کسی از مهاجران بودم که او را به جلب رضایت مردم واداشته و کمتر به سرزنش او زبان گشودم.

 

اما طلحه و زبیر، آسان ترین کارشان آن بود که بر او یورش بردند و او برنجانند و ناتوانش سازند. عایشه نیز ناگهان بر او خشم گرفت، عده ای به تنگ آمده او را کشتند، آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار با من بیعت کردند.
آگاه باشید! مدینه (سرزمین هجرت « دارالهجرة» همان شهر مدینه است.) مردم را یکپارچه بیرون راند و مردم نیز برای سرکوبی آشوب از او فاصله گرفتند. دیگ حوادث آشوب به جوش آمد و فتنه ها بر پایه های خود ایستاد. پس به سوی فرمانده خود بشتابید و در جهاد با دشمن بر یکدیگر پیشی گیرید، به خواست خدای عزیز و بزرگ.

 


 

ماسک انگور

ماسک انگور به عنوان جوان کننده و استحکم بخش پوست استفاده می شود و می تواند از افتادگی پوست جلوگیری کند.

افتادگی و شل شدن پوست بزرگ ترین عامل پیری پوست به حساب می آید و به دلیل اینکه بسیاری از افراد به دنبال راه هایی برای جوان ماندن پوست هستند بهتر است پیشگیری را جایگزین درمان کنیم :

انگور از جمله میوه هایی است که از عصاره ی آن در بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی به خصوص کرم های لیفتینگ و لوسیون ها استفاده می شود ، علت هم آن است که انگور سرشار از خواص آنتی اکسیدانی و پاک کنندگی است خواص آنتی اکسیدانی یک میوه از بین بردن سلول های سرطان زا و محکم شدن پوست می شود ، معمولا میوه هایی که خاصیت اسیدی دارند خواص پاک کنندگی هم دارند ، انگور هم جزو این دسته از میوه هاست .

اغلب افرادی که دچار افتادگی پوست می شوند می توانند از ماسک های جوان کننده و استحکام بخش پوست استفاده کنند.

 

ماسک ضد افتادگی پوست انگور :

مواد لازم :

انگور هسته دار ۴ عدد

دستورالعمل :

انگورها را در ظرفی ریخته و کمی بجوشانید تا پوست آن ها جدا شود، سپس آن ها را بکوبید تا کاملا نرم و یکدست شود ، ماسک شما آماده است ، ماسک را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه روی پوستتان قرار دهید و از مالیدن ماسک اطراف چشم و دهانتان بپرهیزید و بعد از مدت تعیین شده صورتتان را با آب ولرم بشویید و با آب سرد آبکشی کنید ، از آنجا که این ماسک حاوی اسیدهای طبیعی است بعد از استفاده از ماسک ، کرم مرطوب کننده برای آبرسانی به پوستتان استفاده نمایید.

حضوروزیرصمت درنمایشگاه

 

حضور رضا رحمانی وزیرصنعت ،معدن وتجارت وتقی کرمی مدیرکل امورروستایی وشوراهای آذربایجان شرقی

درغرفه شهرستان آذرشهر

درنمایشگاه توانمندی های روستائیان وعشایرکشوردرتهران

وحضورفعال رحیم سلیمان نژاد دراین نمایشگاه

شربت دوشاب انگور وسرکه

یکی از نوشیدنیها ی قدیمی و محلی شیرامین شربت سرکه شیره است.

که در قدیم جایگاه ویژه ای بر سر سفره های مردم داشت که امروزه با به بازار آمدن نوشابه های گازدار ارزش خود را از دست داده است.

کشاورزان در فصل تابستان هنگام کار در مزرعه شربت دوشاب را مانند تلیت با نان مصرف میکردند.درواقع این غذای پر انرژی مانع گرما زدگی می‌شده

است.ودر مهمانیها به عنوان شربت در کنار پلوها مخصوصا قیمه پلو سرو می‌کردند

ازنظرطب سنتی شربت سرکه شیره در واقع هم به عنوان شربت و هم بعنوان دارو  مورد استفاده قرار می گیرد.

شربت سرکه شیره از ترکیب سرکه و شیره دوشاب انگور تهیه میشود به این صورت که با ترکیب یک واحد سرکه و ده واحد دوشاب انگور بامقدار مناسب آب،

شربت خوشمزه ای تهیه میشود.

این شربت علاوه برطبیعی بودن خواص درمانی زیادی دارد دارای انواع ویتامینها،قند طبیعی،ودیگر املا مورد نیاز بدن،باعث ترمیم بافتها شده،ودر درمان کم

خونی مؤثر بوده،و باعث افزایش حجم عضلات میشود و......                     

با دوشاب انگور میتوان انواع شربتها را تهیه کرد.

دوشاب با گلاب ،دوشاب با آبلیمو ،دوشاب با سرکه سیب که هر کدام خواص خاص خود را دارد. 

 

میلاخ

میلاخ" ؛خوشه نیمه خشک انگور،چیزی ما بین انگور و کشمش.

در این روش ،انگورهای مرغوب یا همان "میلاخلیخ"(قیزیل و کیشمیش اوزوم) را سَوا کرده و با وسواس تمام ، دانه های خراب و مشکل دار را از خوشه جدا کرده و خوشه ها را با فاصله از هم ،به نخ می کنند تا خوشه ها و دانه ها حتی المقدور با هم برخورد نداشته باشند.اصولا چهار یا پنج خوشه در یک نخ می بندند.سپس خوشه های به نخ بسته شده را با فاصله سه انگشت(برای عبور جریان هوا) ، از سقف سردترین و خنک ترین جای منزل که عموماً زیر زمین یا سرداب می باشد آویزان می کنند و انگورها به این شیوه تا زمستان حفظ می شوند و در زمستان برای پذیرایی در دور همی ها استفاده می کنند.

 

 

گفتنی است هنوز در شیرامین این شیوه نگهداری انگور رواج دارد و اهالی ، اعتقادی به انگور های سردخانه ای که در زمستان در بازار عرضه می شوند ندارند و از این شیوه برای نگهداری انگور برای مصرف در روزها و شب های سرد زمستان استفاده می کنند.

 

 

پسته ارگانیک شیرامین

پسته یکی از انواع آجیل های خوشمزه است، درخت پسته بومی آسیا به ویژه کشور های ایران و عراق می باشد. ایران بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و پس از آن نام کشور های آمریکا و ترکیه به چشم می خورد.

در ایران شهر های فردوس، رباط جز، سیرجان، رفسنجان، کاشان، انار، دامغان، قزوین، مروست، شهر بابک، زرند و راور تولید کننده پسته هستند.

درسال های اخیر به علت خشکسالی ها وکمبود منابع آبی وشورشدن آن وخشک شدن دریاچه اورمیه در حوزه دریاچه الگوهای کشت عوض شده وکشت پسته دراطراف دریاچه اورمیه مخصوصا دراستان آذربایجان شرقی رونق بسیاری گرفته در این میان درمنطقه شیرامین کشت فراوان پسته درچند سال اخیرآغاز شده وبهترین پسته ها تولید می شود.

پسته فواید زیادی برای بدن دارد که ما در این مقاله از سایت کوکا به طور کامل خواص مغز پسته تر و تازه، پوست پسته و روغن پسته را برای سلامتی و لاغری، کودکان، زنان باردار و پوست و مو شرح داده ایم.

نصب بلوتوث روي كامپيوتر

1-نصب patch های usb مادر برد ازروی cd motherboard بروی كامپیوتر
2-اتصال bluetooth خریداری شده (microsimاینجا این مدل گفته میشود ) به usb
3-بعد از اتمام شناختن سخت افزار usb بر روی كامپیوتر بصورت اتوماتیك تا اتمام نصب آن توسط windows صبر می كنیم ویندوز پیشنهادی windows xp pro sp2 می باشد
4-بعد از اتمام كار ویندوز usb را در می آوریم « خیلی مهم »
5- حالا cd bluetoothكه داخل پكیج خریداری شده موجود می باشد را داخل cd گذاشته تا این بار پروتكلهای مربوط به این نوع سخت افزار نصب شود
6-درهنگام نصب خطای نبودن سخت افزار usb را می گیرد در این هنگام usb كه در آورده شده بود دوباره به پورت خودش وصل میكنیم و پیغام خطا را ok می كنیم
7-بدون restart كردن دستگاه نرم افزار pc suite را نصب می كنیم
8-در هنگام نصب گزینه install sdkرا غیر فعال می كنیم
9-كامپیوتر توسط نرم افزار و با اطلاع شما restart می شود
10-بعد از شروع مجدد كلید finish می زنیم
11-تا این مرحله به هیچ عنوان روی icon های بلوتوث و mrouter كلیك نمی كنیم

مراحل اصلی

12-در این مرحله روی ایكون بلوتوث رایت كلیك كرده و گزینه join ......network. را انتخاب می كنیم
13-گزینهmydevice...... ا فعال میكنیم
14-برای موبایل خود درقسمت بلوتوث گوشی نامی بدهید و بلوتوث دستگاه فعال باشد
15-دكمه next را كلیك كنید دستگاه بعد از جستجو نام شما ( موبایلتان ) را پیدا می كند
16-بعد از آن گزینه اول را انتخاب كنید chose passkey ........
17-دستگاه یك شماره به شما میدهد آنرا یادداشت كنید و همیشه داشته باشید
18- موبایل شما هم اكتیو شده و شماره می خواهد
19-شماره یادداشت شده را می دهید و ok میكنید
20-مراحل نصب بانوشتن installation به اتمام میرسد
21- بعد در روی ایكون mrouter راست كلیك كرده و گزینه connect a blue..... را كلیك می كنیم
22- بعد از جستجو موبایل شما را با اسم پیدا میكند موبایل را انتخاب كرده ok می كنیم
23- برنامه pcsuite را اجرا می كنیم
24- دستگاه موبایل شما شناسایی می كند بصورت پیش فرضnokia 6600
25- دستگاه فعال می شود
26- ایكون در taskbar تغییر كرده سبز می شود


خواص رنگ‌های انگور

 

جالب است بدانید رنگ‌های مختلف انگور، خواص متفاوتی نیز دارند.
سه رنگ کلی از انگور شناسایی شده است:
1. انگور سبز یا زرد
2. انگور قرمز یا بنفش
3. انگور سیاه یا آبی.

تعبیر خواب انگور

انواع تعبیر خواب انگور
خواب انگور بیشتر بـه موفقیت تعبیر شده اسـت، این موفقیت می‌تواند کاری باشد، تحصیلی باشد، یا موفقیت دریک ماجرای عاشقانه. بسته بـه نوع خواب و مکانی کـه در آن قرار داشته اید این تعابیر میتوانند تغییر کنند، امروز تمام تعابیر مربوط بـه خواب انگور از مشهور ترین معبران خواب جهان را بررسی میکنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

سرکه انگور

طبع سركه انگور سرد و خشك است.
سركه از جمله فرآورده‌های طبیعی است كه مصرف خوراكی و دارویی داشته و بیشترین كاربرد را در تهیه انواع ترشیجات دارد.
یك لیوان سركه 33 ‌كالری انرژی دارد و سرشار از ویتامین‌ها و املاح معدنی است.

دوشاب سفید انگور

دوشاب سفید انگور شیرامین خیلی معروف است و دارای غلظت بیشتری است.

شیره سفيد انگور صد درصد خالص و ارگانیک بوده و شيرينی آن كاملا طبيعی است.

بهمين دليل جايگزين بسيار مناسبي براي قند يا شكر در منزل است.

همچنين سرشار از املاح و ويتامين هاي مورد نياز بدن، بسیار مقوی و تقویت کننده، پر انرژی و خوشمزه مي باشد.

مویز و خواص آن

مویز نوعی کشمش است که با خشک کردن حبه های درشت انگور شاهانی تهیه می‌شود. کشمش بیشتر برای انگور خشکیده کوچک استعمال می‌شود و مویز در انگور بزرگ. مویز در واقع همان کشمش است که از نظر شکل ظاهری و رنگ با کشمش متفاوت، ولی از نظر خواص تا حد زیادی شبیه آن است. طبع مویز، گرم و تر است. دو قاشق غذاخوری مویز معادل ۳۰ گرم حدود ۶۰ کیلوکالری انرژی دارد.

برگ مو(انگور)

برگ مو دارای ساکارز، لوولز Levulose، اینوزیت Inosite، مواد نشاسته ای و تعدادی اسیدهای آلی است.

هسته انگور

فواید هسته انگور و خواص درمانی روغن هسته انگور

در هسته انگور مقدری روغن و تانن موجود است. 
هسته انگور از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. 
دارای تانن است بنابراین قابض است. 
برطرف کننده اسهال است. 
ترشح ادرار و اسپرم را کم می کند. 
گرد هسته انگور را برای درمان به مسلولین می دهند. 
هسته انگور برای آنهایی که مثانه و کلیه ضعیف دارند مضر است.

کشمش

کشمش با حذف آب از انگور بدست می آید. از آنجا که دهیدراتاسیون حجم را کاهش می دهد، محتوای قند و کالری کشمش بطور قابل توجهی در یک وعده کوچکتر، در مقایسه با میوه های تازه بالاتر می باشد. 
انگور در اثر خشک شدن و تبدیل آن به کشمش و مویز مقوی تر می شود، زیرا مقداری از سلولوز آن در اثر دیاستازهای انگور به قند تبدیل می شود. بنابراین قند کشمش از قند انگور به مراتب بیشتر است. 
کشمش غذائی است که هضم آن برای انسان بسیار آسان است؛ زیرا قند انگور مستقیماً قابل جذب بوده و وارد خون می  شود و هضم اش مانند دیگر منابع قندی برای دستگاه هاضمه زحمتی ندارد. 
با توجه به نظر وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، یک وعده کشمش یک چهارم فنجان است. که این شامل ۱۰۸ کالری و ۲۱ گرم قند است. 
کشمش سرشار از ویتامین‌های E، A، B و املاحی مانند کلسیم، فسفر و پتاسیم است. کشمش دارای اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ است. کشمش به رنگ های طلایی، سبز یا سیاه وجود دارد و به عنوان مکمل های غذایی با انرژی بالا برای کوهنوردان و اردوها و نیز به طور گسترده در پخت و پز فرهنگی در سراسر جهان استفاده می شود.

 

دوشاب قرمز انگور

شیره انگور یا دوشاب یکی از فرآورده های انگور است که از آب انگور به دست می آید. شیره انگور در مقایسه با انگور، کالری فوق‌العاده بالایی دارد و مصرف مقدار اندک آن انرژی از دست رفته را جبران می‌کند. این شهد لذیذ حاوی ویتامین‌های A، B، C و املاحی چون آهن، منیزیم، فسفر و مقداری کلسیم است. با این حال مصرف شیره انگور برای تمام افراد توصیه نمی شود و ممکن است مصرف آن برای برخی از افراد مضر باشد. در ادامه برخی از خواص شیره انگور و معایب آن شرح داده می شود.


غوره انگور

غوره

غوره که بانگلیسی Un-ripe grape نامیده می شود از نظر طب قدیم ایران سرد و قابض است. غوره که میوه سبز رنگ و نارس انگور است که دارای طعم ترش می باشد. غوره دارای اسیدهای آلی مانند اسید مالیک، اسید فرمیک، اسید سوکسینیک Succinique Acid ، اسید اگزالیک، اسید گلوکولیک Glucolique Acid ، قند و ویتامین ث می باشد.

خواص و فواید غوره

غوره همان انگور کال است که طعم آن ترش است. در واقع میوه‌ها هر چقدر بیشتر می‌رسند، قندشان بالاتر می‌رود. در واقع قند غوره کمتر از انگور رسیده است. البته این مساله دلیل بر آن نیست که بگوییم غوره هیچ قندی ندارد و نمی‌تواند سبب نوسان‌های قندخون شود. مصرف هرازگاه غوره مشکلی ایجاد نمی‌کند.

غوره معمولا به شکل آبغوره مصرف می‌شود. تمام خواص آبغوره فقط در صورتی موثر است که آبغوره تازهرا مصرف کنیم!! چون آبغوره هایی که در دراز مدت نگهداری می شوند، شیشه های آنها جلوی آفتاب می‌ماند و حرارت می‌بیند، فاقد هر گونه ویتامین C بوده و تنها طعم‌دهنده است. به عبارت دیگر آبغوره ای که در دراز مدت نگهداری شود، هیچ خواصی برای بدن ندارد!

انگور

انگور (نام علمی: vinifera) سرده‌ای از درختان خانواده انگورسانان Vitaceae است. در این خانواده حدود ۱۱ جنس و بیش از ۶۰۰ گونه وجود دارد. مهم‌ترین جنس این خانواده جنس انگور است. این گیاه حالت بوته‌ای و رونده دارد و دارای پیچک در مقابل بعضی از برگ‌ها می‌باشد.

انگور، میوه نرم‌پوست و شیرهداری است که از درخت انگور به عمل می‌آید. درخت انگور، مو (تلفظ: مُؤ) نامیده می‌شود.کلیه قسمت های درخت انگور قابل استفاده دارویی است.

انگور میوه ای است بسیار مقوی و پرخاصیت كه شامل ویتامین های A ، B ، C می باشد. هم چنین دارای مقداری منیزیم، كلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلبومین است. این میوه را برای درمان بیماری های یبوست، عوارض رماتیسم، كم خونی و حتی پیش گیری از سرطان سودمند می دانند. 

 

 

برق اضطراری ups

یو پی اس ها در حالت آنلاین و افلاین کار می کنند

آنلاین
برق شهر و برق باتری هر دو وارد یک طبقه مدارهایی می شوند که خروجی برق آن دایمی است و در صورت قطع برق شهر یا باتری، هیچ تغییری در خروجی، حتی یک میلیونیم ثانیه هم ایجاد نمیشود

آفلاین 
برق شهر مستقیم به خروجی دستگاه راه دارد و در هنگام قطع برق شهر یک مدار سوییچینگ برق باتری را بعد از تبدیل به برق 220 ولت آنرا به خروجی می رساند
به لطف تکنولوژی روز تاخیر در سوییچینگ کمتر از یک میلی ثانیه شده و لازم به ذکر است تجهیزات رایانه ای کلا با قطع برق حدود سه میلی ثانیه مشکلی ندارند
بحث بعدی شکل موج برق خروجی می باشد که بسیار مهمه و باید در خرید مراقب آن باشید 
خروجی میتواند سینوسی،  شبه سینوسی و یا مربعی باشد
در دستگاههای آنلاین سیگنال خروجی همیشه ساخته میشود و اصلا ربطی به ولتاژ و شکل موج ورودی ندارد 
در دستگاه های افلاین در حالت وجود برق، شکل سیگنال همان شکل سیگنال ورودی است با تمام جزئیات و در حالت قطع برق شهر، خروجی میتواند شکل سیگنال وابسته به برد تولید آن داشته باشد
هزینه تولید سینوسی کامل بسیار بالاست و در هیچ کدام از تولیدات مطرح بازار ایران نیست حتی پرسو، فاراتل، هژیر و چند تولید کننده داخلی که الان حضور ذهن ندارم 
تمام این محصولات شبه سینوسی خوب هستند و به دستگاهها ضرری نمی زنند
اما شکل مربعی در قدیم در اکثر محصولات بود و البته با کتمان آن را شبه سینوسی معرفی می کردند و بیشتر در محصولات افلاین استفاده میشود 
این شکل موج برای تجهیزات رایانه ای مناسب نیست و باعث از خرابی قطعات الکترونیکی میشود و طول عمر دستگاه پایین می آید
اما به لطف تکنولوژی این نقیصه هم در تولیدات برطرف شده
البته در صورت تمایل میتوانید از فروشنده درخواست دیدن شکل موج خروجی دستگاه را بعد از خرید!!!!!  تاکید میکنم دستگاه خریداری شده، را بوسیله دستگاه اسیلوسکوپ تست بکنید و اگر شکل موج سینوسی و یا شبه سینوسی نبود و شباهت به مربعی بود پس دهید
طرز نگهداری دستگاه
هفته ای یک بار بصورت دستی برق شهر را قطع کنید و با توجه به مدت شارژ دستگاه بگذارید تا 80 درصد توان باتری مصرف شود 
با این کار طول عمر باتری به حداکثر می رسد
مخلص کلام
توصیه میشود افلاین شبه سینوسی تهیه نمایید 
هزینه بسیار پایین تر و کارایی لازم را دارد و بدون جهت هزینه آنلاین را پرداخت نکنید

انگور قرمز

انگور قرمز یعنی سلامتی، یعنی تندرستی و نشاط. با وجود اینکه انگور سفید خواص زیادی برای بدن دارد اما انگور قرمز حاوی آنتی اکسیدان بیشتری است.
 

معرفی شیرامین

روستای زیبای شیرامین در دهستان شیرامین دربخش مرکزی شهرستان آذرشهرو در 22 کیلومتری آن و 18 کیلومتری شهرستان عجب شیر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

شیرامین به لحاظ موقعیت و اقلیم آن یکی از مناطق گرمسیری شهرستان آذرشهر درکنار دریاچه ارومیه در مسیر اتوبان آذرشهر به عجب شیر و در احاطه کوههایی همچون ساری داغ(محلی)، سلم سوویدی داغی (محلی)،ودر همجواری روستاهای(پیرچوپان ،داشکسن،خانقاه سیلاب والوانق قرار گرفته است.

انگور شیرامین مشهور است.وبهترین انگورمنطقه درباغات شیرامین به عمل می آید. تولید ارقام مختلف انگور، وسایر میوه های دانه دار و هسته دار و نوبرانه و خشکباروهمچنین دوشاب وکشمش از محصولات این روستای زیبا است که ارگانیک بوده و خوش طمعی انگور آن زبانزد عام وخاص می باشد.

 

شیر امین از روستاهای تاریخی  شهرستان آذرشهر می‌باشد .

در مورد چگونگی و زمان تشکیل شیرامین، اطلاعات درستی در دست نیست.ولی بر اساس سنگ نوشته ها و قبرستانهای فعلی و قدیمی و بنا بر وجود تپه باستانی بنا به گفته مورخان آتشکده بوده، و وجود سنگ قبرهایی با نمادهای گوناگون، قدمت زیادی را برآورد می کنند.با استناد به شواهد ذیل می توان تاریخ روستا را به قبل از اسلام و دوران زرتشت و مسیحیت وبه دوره سلسله اشکانیان ربط داد. 

در گورستان دهستان شیر امین مجسمه‌های سنگی متعدد از حیواناتی چون قوچ ، صندوق‌ها ، ضریح‌ها وسنگ قبرهای حجاری شده با طرح‌ها و خطوط زیبایی به چشم می‌نشیند که حکایت ا زهنر و فرهنگ دیرین این منطقه دارد . تپه باستانی شیرامین در نزدیکی این روستا گواهی بر قدمت آن است.

تپه باستانی شیرامین:

تپه شیرامین مربوط به پیش از دوره اشکانیان است و در شهرستان آذرشهر، روستای شیرامین، جاده تبریزبه مراغه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۷ با شمارهٔ ثبت ۷۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است . چند قطعه سنگ نیمه صیقل شده که تصور می‌رود از وسایل دفاعی مردم قدیم این ناحیه بوده، در آنجا بدست آمده‌است.

نعمت دره سی یک دره باصفای پرآب بطول تقریبی 16 کیلومتر است که از روستای هفت چشمه شهرستان آذرشهر از ارتفاع 1800 متری شروع و به روستای شیرامین در ارتفاع 1300 متری ختم می‌شود. در این دره فسیلها و آثار رسوبی زیادی قابل مشاهده بوده و نشان دهنده اینست که زمانی این مکان در قعر دریا بوده‌است.  این دره در حال حاضر بعلت آب و هوای مناسب مورد استفاده کشاورزان منطقه واقع شده و در آن درختان گردو ، سیب ، زردآلو و سنجد به وفور کاشته می‌شود. طول دره از روستای هفت چشمه تا روستای پیرچوپان 11 کیلومتر و از پیرچوپان تا شیرامین 5 کیلومتر است.
فروشگاه

محصولات فرهنگی

محصولات فرهنگی

کتاب
لوازم التحریر

بيشتر...
محصولات فرهنگی
بستن

کتابهای علمی،فرهنگی،مذهبی،و...
انواع دفتر،خودکار،مداد،و...

محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی

انگور و کشمش
پسته،سنجد،بادام،گرو
دوشاب،سرکه،ترشی
عرقیات کاکوتی،نعناع،کاسنی

بيشتر...
محصولات کشاورزی
بستن

انگور و کشمش
پسته،سنجد،بادام،گرو
دوشاب،سرکه،ترشی
عرقیات کاکوتی،نعناع،کاسنی

لوازم خانگی

لوازم خانگی

یخجال وفریزر
اجاق گاز
آبمیوه گیر

بيشتر...
کالای دیجیتال

کالای دیجیتال

انواع موبایل،کامپیوتر،لب تاپ،تبلت و...
لوازم جانبی و...

بيشتر...
کالای دیجیتال
بستن

انواع موبایل،کامپیوتر،لب تاپ،تبلت و...
لوازم جانبی و...خبر نامه

با عضويت در خبرنامه سايت آخرين مطالب سايت را براحتي در ايميلتان دريافت نماييد


ورود به سايت


رمز عبور را فراموش کردم ؟